Vid Skagerns strand ligger Rudskoga, en aktiv och levande landsbygd. Här blomstrar företagsandan och föreningslivet i en naturnära miljö. Rudskoga är en trygg och vacker plats, både att växa upp och bli gammal på.
Välkommen till Rudskoga!

Rudskoga IF har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för Landsbydsutveckling för renovering och upprustning av Elljusspår.
Tack för det och samarbetet med Värmlands Länsstyrelse.