Bo & Leva

Värmlandsbygd med levande nutid och framtidstro

En levande småbrukarbygd där grusvägarna slingrar fram mellan byarna i ett vänligt mellansvenskt landskap och den mäktiga sjön Skagern speglar vädrets och årstidernas växlingar.
En modern småbrukarbygd, som följt med sin tid och där kreativa entrepenörer skapat många företag. Någon har kallat oss Värmlands Gnosjö.


Bygdens stolthet och nav - skolan och barnomsorgen

Centralt placerade ligger bygdens stolthet och nav – barnomsorgen i Skottlanda och F – 6 skolan med integrerad fritidsomsorg i Grunnebacka.
Barnen får en grund för livet i byskolans trygga miljö – här blir alla barn sedda. Idag är den lokala barnomsorgen och byskolan en unik resurs som vi känner starkt engagemang för.


De ska va lätt å leva...

I Rudskoga når vi all vår dagliga service inom 10 minuter! Det är oslagbart att kunna nå barnomsorg och skola så enkelt.
Lägg därtill högst en halvtimmes restid till tätorter, så får man bilden av ett väl fungerande vardagsliv.
En meningsfull fritid finns praktiskt taget utanför stugknuten i form av ett aktivt föreningsliv, gymnastikhallen, elljusspåret och alla möjligheter som sjö och natur erbjuder.
- Vem har sagt att det måste vara krångligt att bo på landet?


Fiber

Delprojekt 1 är färdigt och Rudskoga Fiber ek arbetar för att genomföra den andra och avslutande projektdelen så snart som möjligt. En stor framtidssatsning som ska ge trygghet och tillgänglighet för boende och företag i Rudskoga.


Framtiden kommer nu

Vi som bor här känner varmt för bygden. Vi vill också göra vårt bästa för att de som flyttar till oss ska känna sig välkomna. In- och återflyttningen är bra och många ungdomar väljer att återvända.

Här arbetar vi tillsammans för att bevara och utveckla Rudskogabygden. Målet är att det också i framtiden ska lysa i stugorna i våra byar!


Varmt välkommen till Rudskogabygden!

Vilken service finns i närområdet?

Hur snabbt når jag barnomsorg, skola,

arbete och fritidsaktiviteter?

Barnomsorg i Skottlanda                  10min

Skola F-6 samt                                           10 min

Fritidsomsorg i Grunnebacka            10 min

 

Vårdcentral i Nybble                          15 min

Akutvård natt Karlskoga                   30 min

Karlstad                                                        55 min

 

Pendlingsavstånd till orter             15-30 min

i närområdet

 

Till Göteborg, Stockholm, Oslo      ca 3 tim

 

Många möjligheter till en meningsfull fritid både genom egna aktiviteter och inom bygdens föreningsliv. Två golfbanor inom 20 minuter. 

Dessutom finns lokala entrepenörer för de flesta av vardagens behov. – I Rudskoga behöver vi sällan åka långt!