Rudskoga Fastigheter ABBo i lägenhet på marken i bostadsområdet med bykänsla, trygghet och gemenskap. Här är 22 lägenheter med altaner i både öster och västerläge till varje lägenhet.
Till området hör odlingslotter, boulebana, tennisbana och 800 m motionsslinga. Här finns också gemenskapslokalen Träffpunkten. Där finns även möjlighet att hyra en enkel övernattning.
Boka tennisbanan här!
 

Inom området finns också bygdens barnomsorg på förskolan Skotten och äldreboende på Rudskoga servicehem.

Nu har vi även byggt om Skottlanda gamla skola till 3 st rymliga hyreslägenheter. Mer info här!


Byn Skottlanda har rötter i medeltiden och har länge varit en knutpunkt i Rudskogabygden. Här drivs Skottlanda kvar och såg - idag en unik verksamhet där nu fjärde generationen deltar i driften.

LAN_11_10_A_024.pdf

Trevlig artikel ur tidningen Land om Skottlanda!