Augusti

RUDSKOGASLÖJDARNA
lokalt hantverk med kvalitet

Öppet alla
lördagar och söndagar i Juni!

Kl 13.00–17.00
tar ej betalkort


Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan