Äldre Bilder Sökes/
SläktforskarhjälpGamla bilder är ett kulturarv och sedan flera år pågår genom Hembygdsföreningen en dokumentation av äldre bilder som berättar om vardagsliv, högtider, människor och miljöer.
Mycket har blivit omhändertaget, men det finns också många luckor i materialet och det dyker ständigt upp nya frågor. Genom hemsidan hoppas vi nu att en del av dessa luckor kan fyllas.
Allt ifrån det äldsta materialet fram till -70 och ev 80-talet av intresse.
Har du upplysningar eller hittar bilder du tror är av intresse ber vi att du hör av dig!

  • Vi söker bilder från Lucia, jul och midsommarfiranden
  • Privata bilder från Skagersbrunn!
  • Scout och annan barn- och ungdomsverksamhet
  • Är det någon som har bilder på Melander som sålde varmkorv vid Skagersbrunn? Han var bosatt i Undersbol.

Söker Du Rudskogarötter?
När vi har möjlighet hjälper vi gärna till med guidning och ev kontakter i bygden.
Kontakta Anders Höglund,
073-424 14 09
Rudskoga Hembygdsförening      

Fotot är taget av Gunnar Filmersson. Det kan vara en söndagsskolegrupp. Bara några få av personerna på fotot är hittills identifierade. Första raden, sittande på marken, fjärde och femte från vänster, är/kan vara Edit och Hildur Jonsson från Ugglebol.

Andra raden, sittande, andra från vänster, Ingrid Filmersson, Grunnebacka, fjärde från vänster, Hjördis Karlsson, Grunnebacka.

Tredje raden, stående, andra från vänster, Conny Filmersson, fjärde från vänster, Hilda Maria Andersson, Grunnebacka. Hon är mamma till Ingrid och Conny Filmersson, som också finns med på bilden.

Känner du igen någon ytterligare person på fotot? Kontakta Anders Höglund på telefon 0734-24 14 09, och berätta.

Har du foton, tagna av Gunnar Filmersson? Kontakta Anders Höglund på telefon 0734-24 14 09, och berätta..

Konfirmation i Rudskoga, men vilket år? Nr 9 är Samuel Götrik Svartengren, präst, Sunnebol. Vi söker namn och ev hemort på övriga personer på bilden. Känner du igen någon? Kontakta hemsidan eller Anders Höglund, se mobilnr ovan!

Vem vet något om detta kort? Var? Vilka kan personerna vara?

Vi tror att detta är vid bygget av kraftstationen i Munkfors. Någon som vet? Vilka är personerna?