Vi bygger cykelväg


Cykelväg – en omöjlig dröm?
Vi har länge drömt om en säker väg för cyklister och gångtrafikanter. Att bygga med skattemedel är krångligt, dyrt och tidsödande. Kanske omöjligt att genomföra. En inventering gjordes av användbara sträckor av bland annat gamla landsvägen. Men hur få till förbindelsen? Där måste vi bygga nya länkar.

Lösningen

Lösningen blev en kombination av goda krafter och resurser:
Ideellt arbete med maskiner och handkraft.
Privata pengagåvor.
Alla markägare upplåter gratis mark till vägbygget.
Bygdens företag och Hembygdsföreningen stöttar ekonomiskt.
En markägare började själv bygga en sträcka.
Kommunen mycket positiv till det som görs och har nu gett bidrag till ytbeläggningen.

Trafikverket har bidragit med ny trumma.

Ny gång- och cykelbro i Tursåsen
I samband med att Trafikverket byggde ny bro i Tursåsen sommaren 2016 anlades en ny gång- och cykelbro över bäcken vid Tursåsen. Denna bro sponsrades av kommunen. Ett stort praktiskt problem för cykelvägen är nu löst. När den “Felande Länken” mellan Eriksbol – Bjursnäset kan byggas är ännu inte bestämt.
 
Läget inför sommaren 2019

I sommar kommer sträckan Eriksbol-Sjötorp förhoppniningsvis att färdigställas, beroende på om kommunen blir klar med räcket vid Turesåsen.

Cykelbygden!
Lär också barnen att använda de nya trygga cykelmöjligheterna.
Njut av cykellivet i sommar!

 Saxat ur Land nr 48 2015 krönika om landsbygdsutveckling
klicka för att förstora