Landsbygdsdebatten i media

Debatten om stad och land är nog mer levande idag än den varit på många år.
Det är ett faktum att urbaniseringen utarmar stora delar av Sverige.
Men nu har även debatten börjat vakna och det finns en motrörelse.
För dig som är intresserad av landsbygdsfrågor kommer vi här att lägga ut en del aktuella länkar.
Här finns mycket att reflektera över.