Rudskoga Bygdebla’

Nu söker hembygdsföreningen hjälp med Bygdebla´t

Under pandemin har hembygdsföreningen inte haft möjlighet att ta fram några nya nummer av Bygdebla´t. Vi vill att den ska återuppstå under 2023 och för att det ska vara möjligt behöver vi några personer som kan hjälpa till med arbetet.

 Om du är intresserad kontakta Annelie Recenius på 070 605 20 18 eller recenius@gmail.com.


Rudskoga Bygdebla’ – lokal tidning i litet format som fyller en stor uppgift!
Här får alla information om vad som har hänt och vad som är på gång i bygden. Intressanta berättelser och annat som är trevligt att läsa.

Kontaktpersoner:
Texter

Lillvor Ivarsson
070-564 20 72
Annonser
Håkan Nordström
070-578 00 33

Bygdebla’t delas ut i samtliga postlådor i slutet av maj och slutet av november.

Ansvarig utgivare är Rudskoga Hembygdsförening.

Vill du bidra med något till Bladet är du välkommen!

Nedan har du möjlighet att ladda ned de senaste bygdebladen.

Rudskoga bygdebla nr2 2019_korr3.pdf
Rudskoga Bygdeblá nr 1 2019.pdf
Rudskoga bygdeblad nr2 2018.pdf
Rudskoga Bygdebla´nr 1 2018.pdf
Bygdebla 2017 Vinter.docx färdig.pdf
Bygdebla Våren 2017.pdf
Bygdebla 2016 vinter.pdf
Bygdebla våren 2016.pdf