SkrotinsamlingLåt ditt skrot utveckla bygden!

Skänk ditt skrot till Hembygdsföreningens skrotinsamling.
Inkomsterna från insamlingen förvaltas av Rudskoga Hembygdsförening
och blir en värdefull resurs för olika insatser i bygden.
Genom dessa medel har vi de senaste åren kunnat åstadkomma mycket positivt och hoppas kunna fortsätta med detta.

Tack för din insats!

Se Skrotpengarna Info

Kontakta alltid Pelle Tjärnbro för anvisning!
Respektera detta då det berör privat mark!
070-659 86 89