Brokyrkans församling

Brokyrkans församling är en aktiv församling med ca 120 medlemmar som strävar efter att vara ”Hela livets kyrka”. Församlingens kyrka ligger i Åtorp. Vi försöker variera formen för gudstjänst. Det kan vara cafékväll, andrum, gudstjänst med alla åldrar, sång och musikgudstjänst eller mer traditionell gudstjänst. Den egna kören Prisma samt solister och musiker medverkar ofta vid gudstjänster och samlingar. Under sommaren anordnas varje onsdag trädgårdsmöten på olika platser i bygden. Annan verksamhet som församlingen kan erbjuda är symöte, samtalsgrupper samt konfirmationsundervisning. Sedan 1975 har varje vinter ett Tillsammansläger genomförts på Vägsjöfors Herrgård.

Församlingens barn- och ungdomsarbete bedrivs genom Brokyrkans Unga- en del av equmenia. Där finns verksamhet för alla åldrar: Musiklek för småbarn och vuxna, scout från årskurs 1, tonår från årskurs 6. I Brokyrkan, Åtorp finns en musiklokal där grupper kan spela. Varje år anordnas scout- och tonårsläger ibland på föreningens egen gård Däldenäs. I Brokyrkans Unga finns för närvarande ett 80-tal medlemmar och många ledare är ideellt engagerade i de olika grupperna.

Kontaktmejl

Kontaktpersoner
Brokyrkans församling
Marie Tjärnbro
070- 345 51 36
Brokyrkans Unga
Emma Tjärnbro
072- 733 19 88

Alla är välkomna till församlingen.
Läs gärna mer om verksamheten och för att se församlingens program, klicka dig vidare till hemsidan.

 www.brokyrkan.com