Rudskogatrampet

Rudskogas stora cykellopp.

Arrangeras av Rudskoga Idrottsförening, Datum för 2024 annonseras här när det är bestämt. Vill du läsa lite mer om loppet se nedan 2023 års inbjudan. 

Kontakt
Pernilla Staf 070 -341 82 02