Bokbussen

Bokbussens service

Bokbussen är ett mobilt bibliotek där du kan låna böcker, ljudböcker, cd-skivor för barn. Även talböcker och Mp3-spelare för syn och läshandikappade finns tillgängliga. Genom beställning i bokbussen har du tillgång till huvudbibliotekets hela utbud. Lånetiden är som regel 4 veckor.

Lån från bokbussen kan lämnas tillbaka på huvudbiblioteket och vice versa. Kontakta bokbussen om du vill beställa material eller har förslag på ny hållplats! 

Tel 0550-880 74, 070-216 05 52

bokbussen@kristinehamn.se

Vill du veta när bussen kommer till Rudskoga klicka på Turlistor

Välkommen!

Vid skollov utgår hållplatserna vid respektive skola om inte annat avtalats.