Skrotinsamling

Skrotpengar utvecklar bygden!

Tack vare att så många skänkt sitt skrot till Hembygdsföreningen har vi kunnat tillvarata möjligheter som blivit till glädje och bidragit till utvecklingen på olika sätt. Cykelvägen och fiberutbyggnaden är exempel på sådana angelägna projekt.

 • Fiberprojektet: Expertbesök vid informationsträffar, hyror, utskick till fastighetsägare
 • Cykelväg vid 204:an
 • Utrustning i gymnastikhallen och gymmet
 • Bygdebla’t, tryckning o distribution 2 ggr/år
 • Målning och reparationer på Hembygdsgården
 • Hemsidan, avgifter
 • Stöd till föreningar
 • Föreläsningar i Bygdegården
 • Hyror Bygdegård och Församlingshem
 • Biblioteket i Grunnebacka (arkiv för bygdens dokument, läsapparat m microfish tillgänglig för intresserade)
 • Ljusstakar till nyfödda
 • Blommor till nyinflyttade
 • Turist- o Leva-Bo-broschyr, tryckning
 • Deltagande i kommunens Bo-mässa
 • Grannsamverkan (mobil, abonnemang, dator m m)
 • Deltagare i Landsbygdsriksdagen, 4 st

Utan skrotpengarna - och allt ideellt arbete som ligger bakom den här uppräkningen – hade vi bara kunnat genomföra en mycket blygsam del av det vi räknat upp. Ekonomiska resurser är nödvändigt för ett utvecklingsarbete och vi vill ju alla att Rudskoga ska vara en trevlig och intressant bygd att bo i.
Låt även ditt skrot bli en tillgång för bygden!

Ett stort och varmt TACK för alla era bidrag!
Rudskoga Hembygdsförening

Vänligen kontakta alltid Pelle Tjärnbro för anvisning och respektera detta då det berör privat mark!

Mobil: 070-659 86 89