Grannsamverkan och bygdeinformation

Grannsamverkan 073-096 82 97

Grannsamverkan kommer att behandla ärenden enligt vad som framgår nedan under rubriken ”Rudskoga Grannsamverkan”.


Bygde- och allmän information, tex evenemang och bortsprungna husdjur. Kontakta Annelie Recenius via mail recenius@gmail.com eller sms 070-605 20 18.
Obs! De som inte önskar denna typ av information utan endast Grannsamverkansinformation kontaktar också Annelie..
 
Rudskoga Grannsamverkan

Vi vänder oss med denna service till både fastboende och fritidsboende i Rudskoga. Verksamheten sker i samverkan med polisen och är uppbyggd på information som går ut via sms och mail. Det har redan efter kort tid visat sig att denna form av grannsamverkan fungerar mycket bra.

T ex stölder, avvikande bilar eller personer rapporteras till samordnaren och meddelande går då i första hand ut via sms till anslutna medlemmar. Behövs mer information skickas även mail.

Nätverket kan också användas i händelser av nödsituationer där hjälp snabbt behöver mobiliseras som t ex skogsbrand, skallgång eller eftersök av bortsprungna djur.

Har du frågor och funderingar om Grannsamverkan kontakta samordnaren.  

Välkommen att delta i Rudskoga Grannsamverkan – nätverket som ökar tryggheten!

Medlemskap

Medlemskap i Hembygdsföreningen ger automatiskt medlemskap i Grannsamverkan.

Registrering via rudsk.gran@gmail.com
el. till samordnarens
tel. 073-096 82 97

Meddela namn, adress,
e-post, telefon och mobiltelefon.

Meddela även ev. nytt medlemskap i hembygdsföreningen.

Bankgiro 812-8209
Avgift 150 kr/år.RUTINER VID LARM

 Kontakta polisen. Ring 112 för att snabbt komma fram.
 

Övriga fall 114 14.

 Kontakta sedan Grannsamverkan.

 Tel. samordnaren
073-096 82 97

eller
rudsk.gran@gmail.com