Rudskoga Bygdegårdsförening

Rudskoga Bygdegårdsförening bedriver verksamheten i Rudskoga bygdegård. Under de senaste åren har verksamheten i bygdegården fått ett rejält uppsving. Här anordnas bingokvällar, pub kvällar, teaterföreställningar, bio, shower m.m. Bygdegården går också att hyra för exempelvis fester eller som möteslokal.

 

Under vintern 2011 öppnades en Ungdomsgård i Bygdegården som drivs helt ideellt av medlemmar från bydgegårdsföreningen. Ungdomsgården var till en början ett eu-finansierat leader-projekt, som bedrivs utav bygdegårdsföreningen tillsammans med ungdomsgruppen. EU-bidraget som var 147.000 kr gjorde det möjligt att rusta upp lokaler och köpa in TV-spel, datorer, möbler och mycket annat roligt som ungdomarna själva var med och gav förslag på. Sedan starten besöks ungdomsgården flitigt av dess dryga 30 medlemmar för att umgås och även hitta på aktiviteter utöver de som finns tillhands i bygdegården tex har det anordnats badresa, brännboll med hamburger grillning och tacokväll.

 

Hösten 2010 började styrelsen att se sig om efter andra uppvärmningsalternativ, och luftvärmepump var det alternativ som lämpade sig bäst för fastigheten. Med hjälp av företag, privata finansiärer och alfastiftelsen, kunde vi i januari månad beställa 2 luftvärmepumpar till Rudskoga bygdegård.

Ett stort Tack till er som bidragit till luftvärmepumpen!

Kontaktperson
Rolf Pettersson
0705-81 69 92

Medlemsavgiften är 150 kr enskild och 200 kr per familj.
Ange namn, födelseår och adress på dom som vill blir medlemmar vid inbetalning.
BG 674-2415


För att boka bygdegården
kontakta
Rolf Pettersson
0705 81 69 92.