Rudskoga Hembygdsförening

Föreningen för dåtid och framtid!

En central punkt är hembygdsgården Erk Orsas i Revsten, som också är platsen för hembygdsföreningens arrangemang.

Verksamheten är inriktad på att dels bevara områdets historia och kulturarv, och dels att vara en viktig part i arbetet för Rudskogas framtid och utveckling.
Förankringen bakåt är viktig, men det gäller också att ta väl hand om den levande bygd Rudskoga är idag och som vi vill att det ska förbli.
 

Kulturarvet

Flera dokumentationer har genomförts i Hembygdsföreningens regi.
I korthet kan nämnas utgivning av bygdeskildringar, inventering av torp, registrering av skänkta föremål m m.
Det pågår även en dokumentation av äldre kort från bygden.
Bilderna scannas och uppgifterna registreras.

Hembygdsföreningen ger sedan 2004 ut Rudskoga-Almanackan som är baserad på de gamla bilderna.
 

Evenemang

Midsommarfirande - Varje år vid hembygdsgården Erk-Orsas.

Teknikdagen - Årets stora Dag som riktar sig till hela familjen! Dagen som blivit ett profilarrangemang som på ett positivt sätt gjort bygden känd i vidare kretsar. Rudskogas nationaldag har någon kallat den – kan ej beskrivas, den måste upplevas!
 

Annat smått och gott

Den ständigt pågående Skrotinsamlingen är inte bara en god miljöinsats utan den tillför också kapital som omsätts till bygdens bästa.
 

Framtiden

Återkommande idé-och informationsmöten har blivit ett betydelsefullt forum för att samlas runt gemensamma frågor. Deltagandet brukar vara stort, vilket får tas som ett kvitto på att i Rudskoga bryr man sig och inser betydelsen av att bygden utvecklas inför framtiden.
Det finns flera goda exempel – låt oss här nämna ett par:
Grannsamverkan, baserat på sms och mail och vid akuta behov nattbevakning.
Barn och ungdom, lösningar för olika trafiksäkerhetsfrågor såsom cykelled mm.

Det är högt i tak för idéer och genom frivilliga krafter som arbetar lösningsinriktat har både större och mindre projekt blivit verkliga.
Dessutom vill vi understryka att det viktiga samarbetet med övriga föreningar och med bygdens företag är en viktig faktor för framgång.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans för ett bra liv i Rudskoga!

/Styrelsen


Kontaktperson
Ordf. Annelie Recenius
070 605 20 18 recenius@gmail.com

Medlemskap 150 kr/person och år. Bankgiro 812-8209

Har du bilder du vill dela med dig av från Rudskoga? Kontakta oss via mail. nils.tjarnbro@telia.com eller ring telefon 070-200 40 55.