Återvinningsstation, grovavfall & skrot


Skottlanda
I Skottlanda finns en återvinningsstation med bubblor för återvinning av t ex glas, plast och tidningar.
Här finns även sand för halkbekämpning att hämta vid behov vintertid. Medtag hink.

Metalskrot
Skrotinsamling till förmån för Rudskoga Hembygdsförening.
Obs! Pengarna återinvesteras i bygden, bl.a. för byggandet av cykelvägen. Läs mer om skrotinsamlingen här!
 
Bäckhammar och Rudskoga Undersbol
Ny lösning för inlämning av grovavfall

Arbete pågår med att skapa en ny återvinningscentral (ÅVC) i de södra kommundelarna.
Då det har uppstått problem vid grovsopstationen vid Bäckhammars reningsverk är vi tvungna att stänga denna trots att ÅVC Syd inte har byggts ännu.
 
För att ändå bibehålla service i södra kommundelen kommer en tillfällig mobil lösning att vara i drift i Bäckhammar och Rudskoga Undersbol fram tills att ÅVC Syd kan öppnas.
 
Tre till fyra containrar och en bil för farligt avfall kommer att finnas på plats under öppettiderna.

Då kommer inlämningsplatsen också att vara bemannad.

Välkomna!
Görel Jernberg, tf renhållningschef

Bäckhammar
Öppet
Alla tisdagar.
14:00-19:00
Plats: Reningsverket

Rudskoga Undersbol
Öppet
Alla onsdagar.
14:00-19:00
Plats: I Undersbol hos Lennart Karlsson

Stängt
Övriga dagar
Om en helgdag eller helgdagsafton infaller på någon av dessa dagar.    


Vad du kan lämna */
Möbler
Trä
Metallskrot
Brännbart
Wellpapp
Gips, byggisolering
Porslin, kakel, tegel, planglas
El-avfall
Kemikalier (färg, olja mm)
Batterier
Vitvaror

Vad du inte kan lämna
Impregnerat virke
Asbest
Förpackningar och tidningar
Skrymmande och tungt material
Däck
Avfall från industri, handel, lantbruk.

*/Med reservation för förändringar