Vi har byggt cykelväg


Cykelväg – en omöjlig dröm?

Vi hade länge drömt om en säker väg för cyklister och gångtrafikanter. Att bygga med skattemedel var krångligt, dyrt och tidsödande. Kanske omöjligt att genomföra. En inventering gjordes av användbara sträckor bland annat av gamla landsvägen. Men hur skulle vi få till förbindelsen? Där behövdes det bygga nya länkar.

Lösningen

  • Lösningen blev en kombination av goda krafter och resurser:
  • Ideellt arbete med maskiner och handkraft.
  • Privata pengagåvor.
  • Alla markägare upplät gratis mark till vägbygget.
  • Bygdens företag och Hembygdsföreningen stöttade ekonomiskt.
  • En markägare började själv bygga en sträcka.
  • Kommunen blev mycket positiv till det som gjordes och gav bidrag till ytbeläggningen.
  • Trafikverket bidrog med ny trumma.


Ny gång- och cykelbro i Tursåsen

I samband med att Trafikverket byggde ny bro i Tursåsen sommaren 2016 anlades en ny gång- och cykelbro över bäcken vid Tursåsen. Denna bro sponsrades av kommunen. Ett stort praktiskt problem för cykelvägen blev så löst. Den s.k. “Felande Länken” mellan Eriksbol – Bjursnäset kunde påbörjas och står nu klar.


Löpande underhåll.
När nu cykelvägen är färdig så jobbar lokala resurser med löpande underhåll såväl sommar som vinter, Detta för att styra cykeltrafiken till cykelvägen och på så sätt undvika 204:an.

Cykelbygden!

Lär barnen att använda de nya trygga cykelmöjligheterna och njut av cykellivet i Rudskoga,

 Saxat ur Land nr 48 2015 krönika om landsbygdsutveckling
klicka för att förstora